Architektúra súčasných stavieb kladie vysoké nároky na používané systémy tieniacej 
techniky. Dizajn musí naplniť stále väčšie očakávania. Výroba tieniacej  techniky si preto 
vyžaduje nielen dlhoročné skúsenosti, ale je nutná aj neustála  inovácia používaných 
systémov a výrobných technológií. Naša spoločnosť sa  vybrala cestou spolupráce s 
poprednými výrobcami  v  tomto segmente. To nám umožňuje dodávať najnovšie 
patentované systémy tieniacej technky a sieti proti hmyzu.